Recyclage

C-TOP

Wij zijn erkend als C-TOP voor het aanvaarden van uitgegraven bodem.

Er wordt gezorgd dat de administratie van de gronden volledig in orde is met de heersende wetgeving zoals  vastgelegd in het Vlarebo.

Hierdoor kan uw werf gewoon doorgaan zonder tijd te verliezen en kunnen de gronden afgevoerd en/of tijdelijk gestockeerd worden bij GRA