Recyclage

Recyclage bouwpuin

GR-Antwerpen is o.a. gespecialiseerd in het recycleren van bouwpuin. Op deze manier dragen wij bij om op een milieubewuste wijze de afvalberg te verkleinen.

Ook onze centrale ligging (vlak naast het Sportpaleis) is een pluspunt voor de aan- en afvoer van respectievelijk bouwpuin en gerecycleerde granulaten.

Aanvoer: Verschillende stromen van bouwpuin (betonpuin, steenpuin en asfaltpuin) kunnen op onze site aangeboden worden. Het aangevoerde bouwpuin wordt per stroom strikt gescheiden gestockeerd om daarna bewerkt te worden.

Bewerking: De verschillende soorten bouwpuin worden selectief bewerkt tot hoogwaardige secundaire grondstoffen. Voor de bewerking van het bouwpuin wordt er beroep gedaan op een zeefinstallatie of een COPRO-gecertificeerde breker. Deze bewerken de verschillende stromen dan tot hoogwaardige granulaten van verschillende kalibers. Alle geproduceerde materialen zijn steeds voorzien van een CE-, COPRO- en/of BENOR-keuring.

Afvoer: De gerecycleerde granulaten en bijhorende puinbrekerzeefzanden worden terug op de markt gebracht om vervolgens toegepast te worden als funderingsmateriaal in de wegenbouw of als basisgrondstof voor de aanmaak van gestabiliseerde producten.

Door o.a. de know-how van haar moederbedrijven, Carmans en Aswebo, en de continue productiecontrole door COPRO, staat GR-Antwerpen dus garant staat voor een kwalitatieve aanpak inzake de recyclage van het aangeleverde bouwpuin en geniet de klant dus van een gegarandeerde kwaliteit van de aangeboden gebroken granulaten.